อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม – DAX ROCK RIDER


INTRO | Db Eb | ( 3 Times )
INTRO | Db Ab Eb Ab | Db Eb |

Eb 
คนที่ไร้หน
Ab 
ทาง 
 
ชี
Eb 
วิตมืดมนทุกอ
Ab 
ย่าง
 
กับ
Gm 
คำว่ารัก 
 
จะไป
Cm 
หวังอะไร 
 
ก็
Fm 
ใครจะมาใส่
Bb 
ใจ
 
แค่
Eb 
คนที่ไร้ตัว
Ab 
ตน 
 
Eb 
นนให้เริ่มต้นใ
Ab 
หม่
 
ก็
Gm 
มองไม่เห็นทาง 
 
ที่
Cm 
ฉันจะก้าวไป
Fm 
ไม่เหลืออะไรจริง
Eb 

 
* (ดั่งคน)(เกือบจะ)หมด
Cm 
หวัง
 
ท่ามก
Bb 
ลางทะเลมืด
Ab 
มิดไม่มีแสง
Eb 
ไฟ
 
เกือบ
Cm 
ทิ้งทุก
Bb 
ลมหายใจ
 
แต่สุด
Ab 
ท้าย 
 
ก็มีเธอเข้า
Bb 
มา

 
** ได้โปรดอย่าปล่อยมือ
Eb 
ฉัน 
 
ได้
Gm 
ไหม
Fm 
 ยืนยันให้มั่
Bb 
นใจ
 
จะอยู่ตรง
Eb 
นี้ใช่
Gm 
ไหม 
 
 
Fm 
 อย่าจากฉัน
Bb 
ไป
 
คนที่มอง
Cm 
เห็นค่าค
Bb 
วามเป็นคนข้างใ
Ab 
 
ก็
Fm 
เธอผู้เป็นดังแสงไฟ
 
ที่
Bb 
ทำให้ยังหายใจไปได้อีกวัน

INSTRU | Db Eb | Db Eb |

Eb 
คนที่เขาดี
Ab 
พอ 
 
ที่
Eb 
ควรคู่เธอทุกอ
Ab 
ย่าง
 
เธอ
Gm 
ยังไม่สนกลับมา
Cm 
เห็นใจเคียงข้าง
Fm 
มาร่วม
Bb 
ทางกับ
Eb 
ฉัน

( *, ** )

INSTRU | Cm Bb | Ab | ( 2 Times ) | Bb |

 
เกือบจะหมด
Cm 
หวัง
 
ท่ามก
Bb 
ลางทะเลมืด
Ab 
มิดไม่มีผู้ใ
Eb 
 
จาก
Cm 
นี้ 
 
ทุก
Bb 
ลมหายใจ
 
อยากจะ
Ab 
ใช้ 
 
เดินไปพร้อมเ
Bb 
ธอ

( ** )

INSTRU | Cm Bb | Ab |

 
และ
Fm 
เธอผู้เป็นดังแสงไฟ
 
ที่
Bb 
ทำให้ฉันหายใจไปได้อีกวัน

INSTRU | Db Eb | ( 2 Times )
INSTRU | Db Ab Eb Ab | Db Eb |