ฝากความยินดี – CLASH


INTRO | Asus2 | Dsus2 | Bm E | Asus2 |

 
อย่าบัง
Bm 
คับให้ฉันต้อง
รอ
 
ว่าเธอ
Asus2 
เองจะเลือก
Dmaj7 
รักใคร
 
อย่าบัง
Bm 
คับให้ฉันเข้า
ใจและทนทุก
Amaj7 
อย่าง

 
อย่าบัง
Bm 
คับให้ฉันแย่ง
ชิง
 
สิ่ง
Asus2 
ที่เป็นของฉันมา
Dmaj7 
นาน
 
แต่วั
Bm 
นนี้ฉันรู้ทุกอ
ย่างไม่มีอีก
Asus2 
แล้ว

Bm 
ฉันรักแต่
เธอ 
 
 
Asus2 
และรักมา
Dmaj7 
นานเกินไป
Bm 
ยิ่งรักเท่าไ
หร่ยิ่งอยากยอ
Asus2 
มแพ้
Bm 
ฉันขออย่างเดี
ยว  
Asus2 
ให้เขาจริง
Dmaj7 
ใจดูแล
Bm 
อย่างที่ฉัน
ได้ทำ 
 
เพื่อเธอเ
F# 
สมอ

 
ฝากความ
Dmaj7 
ยินดีกับคนของ
เธอ
 
บอก
Asus2 
เขาให้เขา
Dmaj7 
ได้ฟัง
Bm 
ฉันขอเป็นฝ่
ายหลีกทางได้
Asus2 
ไหม  
F# 
 
ฝากความ
Dmaj7 
ยินดีกับเธอสอง
คน
 
C#7 
ม่ช้าฉันคง
F#m 
ทำใจได้
Dmaj7 
ฉันยินดีจากไ
ป.. 
 
ฉันเต็มใจเพื่อเธอ

INSTRU | Dmaj7 | Asus2 | Bm E | Asus2 |

 
บอกกับ
Bm 
เขาว่าเขาโชค
ดี
 
ที่เป็น
Asus2 
คนชนะใ
Dmaj7 
จเธอ
 
บอกกับ
Bm 
เขาว่าฉันรักเ
ธอมากมายเท่า
Amaj7 
ไหร่

 
บอกด้วย
Bm 
ความจริงใจจาก
ฉัน
 
ว่าเธ
Asus2 
อเองมีค่าเ
Dmaj7 
พียงใด
 
อยากให้
Bm 
เขาได้รักรู้
สึกกับเธออย่า
Asus2 
งฉัน

Bm 
ฉันรักแต่
เธอ 
 
 
Asus2 
และรักมา
Dmaj7 
นานเกินไป
Bm 
ยิ่งรักเท่าไ
หร่ยิ่งอยากยอ
Asus2 
มแพ้
Bm 
ฉันขออย่างเดี
ยว  
Asus2 
ให้เขาจริง
Dmaj7 
ใจดูแล
Bm 
อย่างที่ฉัน
ได้ทำ 
 
เพื่อเธอเ
F# 
สมอ

 
ฝากความ
Dmaj7 
ยินดีกับคนของ
เธอ
 
บอก
Asus2 
เขาให้เขา
Dmaj7 
ได้ฟัง
Bm 
ฉันขอเป็นฝ่
ายหลีกทางได้
Asus2 
ไหม  
F# 
 
ฝากความ
Dmaj7 
ยินดีกับเธอสอง
คน
 
C#7 
ม่ช้าฉันคง
F#m 
ทำใจได้
Dmaj7 
ฉันยินดีจากไ
ป.. 
 
ฉันเต็มใจเพื่อเธอ

INSTRU | Dmaj7 | Asus2 | Bm E | Asus2 |
INSTRU | Dmaj7 | Asus2 | Bm E | F# |

 
ฝากความ
Dmaj7 
ยินดีกับคนของ
เธอ
 
บอก
Asus2 
เขาให้เขา
Dmaj7 
ได้ฟัง
Bm 
ฉันขอเป็นฝ่
ายหลีกทางได้
Asus2 
ไหม  
F# 
 
ฝากความ
Dmaj7 
ยินดีกับเธอสอง
คน
 
C#7 
ม่ช้าฉันคง
F#m 
ทำใจได้
Dmaj7 
ฉันยินดีจากไ
ป.. 
 
ฉันเต็มใจเพื่อเธอ

OUTRO | Dmaj7 | Asus2 | Dmaj7 |