ไม่มีสิทธิ์​เป็น​เจ้าของ -​ วง​ซี๊ด​ZEED

เพลง ไม่มีสิทธิ์​เป็น​เจ้าของ (คอร์ด)
ศิลปิน วง​ซี๊ด​ZEED
แนวเพลง สตริง


Tune to Eb

 
ทำได้แค่
ใช้สายตา 
 
บอก
รักเธอเท่
Am 
านั้น
 
ระหว่างเ
ราคงเป็นแค่แ
ฟน
 
เมื่อเ
Em 
ขาคนนั้น 
 
 
Dm 
คือตัวจริงขอ
งเธอ

INSTRU | C G | Am G | F Em | Dm G | G |

 
ส่องเ
ฟสเธอ 
 
เห็นรูป
คู่กับเขา 
 
สเ
Am 
ตตัสก็ชั
ดเจน
 
ามไปอ่า
Em 
นทุกคอมเม้น 
 
ก็เ
Dm 
ห็นว่ารักกั
นดี
 
รูปเ
ดี่ยวของเธอก็ก
ดไลท์ 
 
แต่รู
Am 
ปคู่เลื่อนผ่านไปทุ
กที
รักคนมีเจ้
Em 
าของอย่างนี้ 
 
Dm 
ครก็เ
ตือนให้
ทำใจ

 
ต่อให้
Am 
รู้สึกรัก
Em 
เธอแค่ไหน 
 
ต้
องข่มตัวเองเอ
าไว้
 
ยิ่ง
Am 
เห็นเธอเดินมากับ
Em 
เขาเมื่อไหร่
 
ต้อง
ฝืนยิ้มทักทายทุกครั้งที่
ได้เจอ

 
ทำได้แค่
ใช้สายตาบอก
รักเธอเท่
Am 
านั้น
 
ระหว่า
งเราคงเป็นแค่แ
ฟน
 
เมื่อเ
Em 
ขาคนนั้น 
 
 
Dm 
คือตัวจริงขอ
งเธอ
 
ตอนส่ง
ยิ้มฉันซ่อนน้ำ
ตาไว้เ
Am 
สมอ
 
ไม่มี
สิทธิ์เป็นเจ้าขอ
งเธอ 
 
ย้ำ
Em 
ตัวเองเสมอ
 
ให้ก
Dm 
ลืนคำว่ารั
กเธอ 
 
ลงไปใ
นใจ 
 
 
C7 

 
ทำได้แค่
Am 
แอบรัก 
 
เธอ
Em 
ไปอย่างนี้
ผิดที่เจอเธอช้
าไป 
 
ให้
Am 
หยุดคิดคง
Em 
ทำไม่ได้
ขอมีสิทธิ์รัก 
 
แต่ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าข
อง

INSTRU | Am | Em | F | C G |
INSTRU | Am | Em | F | G |

 
ทำได้แค่
ใช้สายตาบอก
รักเธอเท่
Am 
านั้น
 
ระหว่า
งเราคงเป็นแค่แ
ฟน
 
เมื่อเ
Em 
ขาคนนั้น 
 
 
Dm 
คือตัวจริงขอ
งเธอ
 
ตอนส่ง
ยิ้มฉันซ่อนน้ำ
ตาไว้เ
Am 
สมอ
 
ไม่มี
สิทธิ์เป็นเจ้าขอ
งเธอ
 
ย้ำ
Em 
ตัวเองเสมอ 
 
ให้ก
Dm 
ลืนคำว่ารั
กเธอ..

 
ได้แต่ใ
ช้สายตาบอก
รักเธอเท่า
Am 
นั้น.
..
 
ได้แต่
ฝัน 
 
เมื่อ
Em 
เขาคนนั้น 
 
 
Dm 
คือตัวจริงของเ
ธอ
 
ตอนส่ง
ยิ้มฉันซ่อนน้ำ
ตาไว้เ
Am 
สมอ
 
ไม่มี
สิทธิ์เป็นเจ้าขอ
งเธอ 
 
ย้ำ
Em 
ตัวเองเสมอ
 
ให้ก
Dm 
ลืนคำว่ารั
กเธอ.. 
 
ลงไปใ
นใจ..

เพลง ไม่มีสิทธิ์​เป็น​เจ้าของ (คอร์ด-เนื้อเพลง)
ศิลปิน วง​ซี๊ด​ZEED