ขาดความอบอุ่น – เสือใหญ่


INTRO | Dsus2 | Dsus2 | Bm | Bm |

Dsus2 
ถาม.. 
 
ว่าฉันเป็น
Bm 
อะไร
Dsus2 
ถาม.. 
 
ว่าไม่สบาย
Bm 
หรือเปล่า
 
ฐา
นะคนเคยสนิท 
 
เธอก็
คิดเป็นห่วงเป็นใย
 
ฉัน
ก็แค่บรรยากาศพาไ

Dsus2 
คืน.. 
 
ที่ฟ้าไม่
Bm 
มีดาว
Dsus2 
คน.. 
 
ก็เหงามันไปเ
Bm 
รื่อยเปื่อย

 
ฉันไ
ม่ได้เจ็บได้ป่วย 
 
ไม่
ต้องเป็นห่วงเป็นใย
 
แค่
ฉันขาดความอบอุ่นทาง
ใจ

แค่กอดกันก็
พอ 
 
ถ้าหากจะขอ
Bm 
ได้
 
ถ้าขอ
ได้ 
 
ก็ขอแค่นี้ละ
กัน
 
แค่กอดกันก็
พอ 
 
ที่เหลือก็ปล่อย
Bm 
ฉัน
 
มันเผลอมั
นพลาดของมัน.. 
 

INSTRU | Dsus2 | Dsus2 | Bm | Bm |

Dsus2 
คืน.. 
 
ที่ฟ้าไ
Bm 
ม่มีดาว
Dsus2 
คน.. 
 
ก็เหงามันไปเ
Bm 
รื่อยเปื่อย

 
ฉันไ
ม่ได้เจ็บได้ป่วย 
 
ไม่
ต้องเป็นห่วงเป็นใย
 
แค่
ฉันขาดความอบอุ่นทาง
ใจ

แค่กอดกันก็
พอ 
 
ถ้าหากจะขอ
Bm 
ได้
 
ถ้าขอ
ได้ 
 
ก็ขอแค่นี้ละ
กัน
 
แค่กอดกันก็
พอ 
 
ที่เหลือก็ปล่อย
Bm 
ฉัน
 
มันเผลอมั
นพลาดของมัน.. 
 
ไป

INSTRU | D | A | Bm | G | ( 2 Times ) | G | G |

 
ฉันไ
ม่ได้เจ็บได้ป่วย 
 
ไม่
ต้องเป็นห่วงเป็นใย
 
แค่
ฉันขาดความอบอุ่นทาง
ใจ

..แค่กอดกันก็
พอ 
 
ถ้าหากจะขอ
Bm 
ได้
 
ถ้าขอ
ได้ 
 
ก็ขอแค่นี้ละ
กัน
 
แค่กอดกันก็
พอ 
 
ที่เหลือก็ปล่อย
Bm 
ฉัน
 
มันเผลอมั
นพลาดของมัน

..แค่กอดกันก็
พอ 
 
ถ้าหากจะขอ
Bm 
ได้
 
ถ้าขอ
ได้ 
 
ก็ขอแค่นี้ละ
กัน
 
แค่กอดกันก็
พอ 
 
ฉันขอเธอแค่
Bm 
นั้น
 
ที่เหลือก็เรื่องของ
มัน.. 
 
หัวใจ…