วันที่เรานับหนึ่ง – สิงโต นำโชค

เพลง วันที่เรานับหนึ่ง (คอร์ด)
ศิลปิน สิงโต นำโชค
แนวเพลง สตริง


INTRO | A E/G# | F#m E |
INTRO | D C#m | Bm E |

 
ทุ
ก ๆ 
 
วินาที
E/G# 
ที่ผ่านมา
 
ดู
F#m 
เหมือนวันเวลา
ค่อย ๆ เปลี่ยน
 
เร
าก็ยังคงเดิน
C#m 
ต่อไป  
 
Bm 
ต่ว่ารักนั้
นอยู่ไหน
 
เห
มือนว่ายิ่งมีกัน
E/G# 
ก็ยิ่งเหงา
 
ยิ่
F#m 
งฝืนว่าเป็น
คนเดิมก็ยิ่งเศร้า
 
ม่มีรอยยิ้มเ
C#m 
หมือนเดิมอีกต่อไป
 
Bm 
ละมันต้องเป็นอย่างนี้อี
กนานไหม

 
ก่
อนที่ความรัก
Dm 
ของเราจะหมดไป

 
ห้เธอคิดซักนิด
E/G# 
หนึ่ง 
 
ในวันที่เรานับ
F#m 
หนึ่ง       
 
จับมือฉันไว้ใ
ห้เราได้ย้อน
C#m 
ไปดู
 
ว่าเรา
Bm 
นั้นเคยได้รัก
กันแค่ไหน
 
ห้เธอคิดซักนิด
E/G# 
หนึ่ง 
 
ในวันที่เรานับ
F#m 
หนึ่ง       
 
ยังจำได้ไหม
ว่าเธอนั้นคือ
C#m 
ทุกสิ่ง
 
นี่เรา
Bm 
กำลังหมดรัก
กันจริง ๆ ใช่ไหม

INSTRU | A E/G# | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E |

 
เห
มือนว่ายิ่งมีกัน
E/G# 
ก็ยิ่งเหงา
 
ยิ่
F#m 
งฝืนว่าเป็นคนเดิม
ก็ยิ่งเศร้า
 
ากว่าเราไม่นับ
C#m 
ความผูกพัน
 
ยั
Bm 
งมีอะไรที่เหลือ
ให้กันไหม

 
ก่
อนที่ความรัก
Dm 
ของเราจะหมดไป

 
ห้เธอคิดซักนิด
E/G# 
หนึ่ง 
 
ในวันที่เรานับ
F#m 
หนึ่ง       
 
จับมือฉันไว้ใ
ห้เราได้ย้อน
C#m 
ไปดู
 
ว่าเรา
Bm 
นั้นเคยได้รัก
กันแค่ไหน
 
ห้เธอคิดซักนิด
E/G# 
หนึ่ง 
 
ในวันที่เรานับ
F#m 
หนึ่ง       
 
ยังจำได้ไหม
ว่าเธอนั้นคือ
C#m 
ทุกสิ่ง
 
นี่เรา
Bm 
กำลังหมดรัก
กันจริง ๆ ใช่ไหม

INSTRU | A E/G# | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E |

 
ก่
อนที่ความรัก
Dm 
ของเราจะหมดไป

 
ห้เธอคิดซักนิด
E/G# 
หนึ่ง 
 
ในวันที่เรานับ
F#m 
หนึ่ง       
 
จับมือฉันไว้.
C#m 
 
Bm 
 
 
ห้เธอคิดซักนิด
E/G# 
หนึ่ง 
 
ในวันที่เรานับ
F#m 
หนึ่ง       
 
ยังจำได้ไหม
C#m 
.
 
นี่เรา
Bm 
กำลังหมดรัก
กันจริง ๆ ใช่ไหม

INSTRU | A E/G# | F#m E | D C#m |

 
นี่เรา
Bm 
กำลังหมดรัก
กันจริง ๆ ใช่ไหม

INSTRU | A E/G# | F#m E | D C#m |

 
นี่เรา
Bm 
กำลังหมดรัก
กันจริง ๆ ใช่ไหม

INSTRU | A E/G# | F#m E | D C#m |

 
นี่เรา
Bm 
กำลังจะไม่รัก
กันจริง ๆ ใช่ไหม…  

เพลง วันที่เรานับหนึ่ง (คอร์ด-เนื้อเพลง)
นักร้อง สิงโต นำโชค