ไม่มีแล้ว – ธัญญ่า อาร์สยาม

เพลง ไม่มีแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน ธัญญ่า อาร์สยาม
แนวเพลง สตริง


INTRO | C | Am | C | Am |

คืน.. 
 
 
Em 
คืนที่เธอบอก
Am 
ลา
คืน.. 
 
 
Em 
ที่น้ำตาเธอ
Am 
ไหล
 
คืน
Dm 
นั้นขอ
งเรา 
 
ที่
Em 
ฉันเป็นคนทำ
Am 
ร้าย
 
มัน
บีบหัวใ
จยังจำไ
ด้ดี

ใจ.. 
 
 
Em 
ที่เพิ่งมาคิด
Am 
ได้
 
ตอน
นี้ 
 
เป็
Em 
นฉันที่น้ำตา
Am 
ไหล
 
นั่
Dm 
งจมอยู่
กับความหลัง
 
ควา
Em 
มรักที่ฉันทำพั
Am 
งลงไป
 
มีรั
Dm 
กดีๆ 
 
ข้างก
ายไม่ยอมรั
กษา

 
วัน
นี้ 
 
ที่
ฉันเป็นเธอไม่เ
Em 
ห็นความจริ
Am 
งทุกอย่าง
 
วามอ้างว้างมันทำให้คิดถึ
งเธอ

 
ไม่มีแ
ล้วต่อจากวั
Em 
นนี้คนดีขอ
Am 
งฉัน
 
ไม่มีแ
Dm 
ล้วคนที่รัก
ฉันจนสุดหั
วใจ
 
แม้จะ
มีผู้ค
นเข้ามาสุด
Em 
ท้ายก็ไ
Am 
ม่มีใคร
 
จะ
Dm 
มาดูแลหั
วใจของฉันเหมือ
นเธอ

 
วัน
นี้ 
 
ที่
ฉันเป็นเธอไม่เ
Em 
ห็นความจริ
Am 
งทุกอย่าง
 
วามอ้างว้างมันทำให้คิดถึ
งเธอ

 
ไม่มีแ
ล้วต่อจากวั
Em 
นนี้คนดีขอ
Am 
งฉัน
 
ไม่มีแ
Dm 
ล้วคนที่รัก
ฉันจนสุดหั
วใจ
 
แม้จะ
มีผู้ค
นเข้ามาสุด
Em 
ท้ายก็ไ
Am 
ม่มีใคร
 
จะ
Dm 
มาดูแลหั
วใจของฉันเหมือ
นเธอ..

 
ไม่มีแ
ล้วต่อจากวั
G#m 
นนี้คนดีขอ
C#m 
งฉัน
 
ไม่มี
แล้วคนที่รักฉันจนสุดหั
วใจ
 
แม้จ
G#m 
ะมีผู้คน 
 
ที่ผ่
C#m 
านเข้ามามากมาย
 
แต่ไม่มี
F#m 
ใคร 
 
จะ
รักฉันจริงเหมือ
นเธอ

 
ไม่มี
F#m 
ใคร 
 
จะ
รักฉันจริงเหมือ
นเธอ
 
ไม่มี
F#m 
ใคร 
 
จะ
รักฉันได้.
.. 
 
เท่าเธอ…

เพลง ไม่มีแล้ว (คอร์ด)
นักร้อง ธัญญ่า อาร์สยาม