รักเก่าที่บ้านเกิด – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | Dm | Dm | Dm | Dm | Dm |

 
พี่จากบ้านนาไปห้าหก
Dm 
ปี
 
มาเยือนคนดีด้วยความคิดถึง
 
 
ปีโน้นพบเธอทุกวันทุก
วัน
 
เคยได้ช่วย
Dm 
กันเก็บบัวใน
บึง
 
 
เคย
Dm 
นั่งรำ
Gm 
พึง 
 
รำ
พันรักใต้ร่มโพธิ์.. 
 
 
Dm 

 
เราเคยเล่นน้ำในลำประ
Dm 
โดง
 
พายเรืออีโปงเก็บดอกโสน
 
 
ลุยน้ำลุยโคลนหาปูหาป
ลา
 
จำได้ติด
Dm 
ตาแต่เล็กจน
โต
 
Dm 
แทบร้องไ
Gm 
ห้โฮ 
 
ใจห
ายเสียดายก
Dm 
านดา

 
ได้ข่าวว่าสาวไปบวชเป็น
D7 
ชี
 
สูญเสียความดีพี่น้องเมิ
Dm 
นหน้า
 
 
ถูก
Dm 
มารสังคมหลอกขาย 
 
รอดตายก
Gm 
ลับมา
 
อยากไปเยี่ยมไป
A7 
หา
 
กลัวเอาน้ำตาไปอวดแ
Gm 
ม่ชี.. 
 
 
Dm 

 
สุขเถิดแม่ชี อยู่ดีเถิดห
Dm 
นา
 
พลอยโมทนาหมู่มารอย่ามี
 
 
เจอแสงพระธรรมชี้นำเห็นท
าง
 
เจอแสงส
Dm 
ว่างสิ้นเ
วรกันที
Dm 
ลาแล้วแ
Gm 
ม่ชี 
 
ชา
ตินี้ขอโม
Dm 
ทนา

INSTRU | Dm | Dm | Dm | Dm |
INSTRU | Gm | Gm Am | Dm | Dm | ( 2 Times )

 
ได้ข่าวว่าสาวไปบวชเป็น
D7 
ชี
 
สูญเสียความดีพี่น้องเมิ
Dm 
นหน้า
 
 
ถูก
Dm 
มารสังคมหลอกขาย 
 
รอดตายก
Gm 
ลับมา
 
อยากไปเยี่ยมไป
A7 
หา
 
กลัวเอาน้ำตาไปอวดแ
Gm 
ม่ชี.. 
 
 
Dm 

 
สุขเถิดแม่ชี อยู่ดีเถิดห
Dm 
นา
 
พลอยโมทนาหมู่มารอย่ามี
 
 
เจอแสงพระธรรมชี้นำเห็นท
าง
 
เจอแสงส
Dm 
ว่างสิ้นเ
วรกันที
Dm 
ลาแล้วแ
Gm 
ม่ชี 
 
ชา
ตินี้ขอโม
Dm 
ทนา

OUTRO | Gm Am | Dm | Dm A7/C# | D |