คาใจ (Esan Version) – เต๋า ภูศิลป์


INTRO | Ab | Gm Cm |
INTRO | Fm Bb | Eb | Eb | Eb | Eb |

 
กลับมา
Eb 
หาเจ้า 
 
โด
G7 
ยฮู้ดี..
Cm 
 
ว่ามื่อนี้ต้
Fm 
องพ้อ 
 
เจ้ามีผู้
Bb 
บ่าวใหม่
 
เบิ่งเจ้า
Eb 
กับเขา 
 
แนบคิง
G7 
ข้างกาย
Cm 
 
แต่จั่งได๋อ้
Fm 
ายกะต้องมา
Bb 

 
อ้ายยัง
Gm 
คาใจ 
 
ข้างในลึ
Cm 
กลึก
 
ที่เจ้า
Fm 
ลืมกัน 
 
บ่ทันเว่า
Bb 
คำลา
 
พังเพ
Gm 
ลงไป 
 
บ่ทัน
Cm 
ได้พ้อหน้า
 
กะเลยมา
Fm 
..  
 
มา
Ab 
หาเจ้า
Bb 
..

 
บอกกับเขา
Ab 
ได้บ่ 
 
ให้เขาหัน
Gm 
ไปก่อน
Cm 
 
อ้อนวอน
Fm 
ขอให้เขา 
 
เห็นใจอ้
Bb 
ายนำ
 
ที่ต้องการ
Ab 
คือสิลา 
 
แนมหน้า
Gm 
เจ้าอีกครั้ง
Cm 
 
อย่างลำพัง
Fm 
โดยบ่มี
Bb 
ผู้อื่น
Eb 

INSTRU | Eb | Eb |

 
บอกคน
Eb 
ของเจ้า 
 
ให้เ
G7 
ข้าใจ..
Cm 
 
ว่าเป็นหยัง
Fm 
อ้ายจึง 
 
ตั้งใจสิ
Bb 
มาลา
 
ใซ่เวล
Eb 
าบ่นาน 
 
คือ
G7 
สิบ่ว่า..
Cm 
 
ให้เวลา
Fm 
เอ่ยคำลาจั๊กคำ
Bb 

 
อ้ายยัง
Gm 
คาใจ 
 
ข้างในลึ
Cm 
กลึก
 
ที่เจ้า
Fm 
ลืมกัน 
 
บ่ทันเว่า
Bb 
คำลา
 
พังเพ
Gm 
ลงไป 
 
บ่ทัน
Cm 
ได้พ้อหน้า
 
กะเลยมา
Fm 
..  
 
มา
Ab 
หาเจ้า
Bb 
..

 
บอกกับเขา
Ab 
ได้บ่ 
 
ให้เขาหัน
Gm 
ไปก่อน
Cm 
 
อ้อนวอน
Fm 
ขอให้เขา 
 
เห็นใจอ้
Bb 
ายนำ
 
ที่ต้องการ
Ab 
คือสิลา 
 
แนมหน้า
Gm 
เจ้าอีกครั้ง
Cm 
 
อย่างลำพัง
Fm 
โดยบ่มี
Bb 
ผู้อื่น
Eb 

 
บอกกับเขา
Ab 
ได้บ่ 
 
ให้เขาหัน
Gm 
ไปก่อน
Cm 
 
อ้อนวอน
Fm 
ขอให้เขา 
 
เห็นใจอ้
Bb 
ายนำ
 
ที่ต้องการ
Ab 
คือสิลา 
 
แนมหน้า
Gm 
เจ้าอีกครั้ง
Cm 
 
อย่างลำพัง
Fm 
โดยบ่มี
Bb 
ผู้อื่น
Eb 

INSTRU | Cm | Ab | Abm | Eb |
INSTRU | Gm Cm | Fm Gm | Ab Bb |

 
บอกกับเขา
Ab 
ได้บ่ 
 
ให้เขาหัน
Gm 
ไปก่อน
Cm 
 
อ้อนวอน
Fm 
ขอให้เขา 
 
เห็นใจอ้
Bb 
ายนำ
 
ที่ต้องการ
Ab 
คือสิลา 
 
แนมหน้า
Gm 
เจ้าอีกครั้ง
Cm 
 
อย่างลำพัง
Fm 
โดยบ่มี
Bb 
ผู้อื่น
Eb 
 
Eb7 

 
ที่ต้องการ
Ab 
คือสิลา 
 
แนมหน้า
Gm 
เจ้าอีกครั้ง
Cm 
 
เอ่ยคำลา
Fm 
คำที่มัน 
 
คาใจ.
Eb 
..

OUTRO | Ab | Cm | Ab Abm | Eb |