วันที่ได้คำตอบ (Collab Version) – Boy Peacemaker x ไมค์ ภิรมย์พร


INTRO | F C | Dm | ( 2 Times )

 
วัน
ที่โชคชะตา
ไม่อยู่เคียงข้าง
Dm 
เรา
 
วัน
ที่มีแค่เรา
ที่อยู่เคียงข้าง
Dm 
กัน
 
วันนั้น
Bb 
ที่มีแต่จม 
 
ล้มลุก
คลุกคลาน
 
วันนั้น
Am 
ความจริงสลาย 
 
กลายเป็น
Dm 
ฝัน
 
วันนั้น
Bb 
 เราเหลือแต่คำว่าเรา 
 
จริง
 ๆ

 
อยู่ร่วมทุก
Gm 
ข์มากกว่าสุข
 
ก็ไม่เคยท้อ
Am 
ไม่เคยทิ้งกัน
Dm 
 
ยังปลอบ
Bb 
ใจกัน ทั้ง ๆ ที่ร้องไห้

 
แต่สุดท้าย
เราไม่เป็นอะไร
 
และสุดท้าย
Am 
รักไม่เป็นอะไร
 
วันนี้ยิ่
Dm 
งรักรักกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ไป
 
เมื่อผ่านพ้น
วันที่มันเหนื่อยล้า
 
เราต่างได้รู้แ
Am 
ละได้เข้าใจ
 
ว่ารัก
Bb 
แท้นั้นเป็น
Am 
แบบไหน
 
วันนี้
Gm 
..  
 
เรา
นั้นได้คำตอบ

INSTRU | F C | Dm |
INSTRU | F C | Dsus4 D |

 
วัน
ที่โชคชะตา
ไม่อยู่เคียงข้าง
Em 
เรา
 
วัน
ที่มีแค่เรา
ที่อยู่เคียงข้าง
Em 
กัน
 
วันนั้น
ที่มีแต่จม 
 
ล้มลุก
คลุกคลาน
 
วันนั้น
Bm 
ความจริงสลาย 
 
กลายเป็น
Em 
ฝัน
 
วันนั้น
Am 
 เราเหลือแต่คำว่าเรา 
 
จริง
 ๆ

 
อยู่ร่วมทุก
Am 
ข์มากกว่าสุข
 
ก็ไม่เคยท้อ
Bm 
ไม่เคยทิ้งกัน
Em 
 
ยังปลอบ
ใจกัน ทั้ง ๆ ที่ร้องไห้

 
แต่สุดท้าย
เราไม่เป็นอะไร
 
และสุดท้าย
Bm 
รักไม่เป็นอะไร
 
วันนี้ยิ่
Em 
งรัก 
 
รักกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ไป
 
เมื่อผ่านพ้น
วันที่มันเหนื่อยล้า
 
เราต่างได้รู้แ
Bm 
ละได้เข้าใจ
 
ว่ารัก
แท้นั้นเป็น
Bm 
แบบไหน
 
วันนี้.
Am 
..  
 
เรา
นั้นได้คำตอบ

INSTRU | G | Bm | Em D | C |

 
แต่สุดท้าย
เราไม่เป็นอะไร
 
และสุดท้าย
Bm 
รักไม่เป็นอะไร
 
วันนี้ยิ่
Em 
งรัก 
 
รักกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ไป
 
เมื่อผ่านพ้น
วันที่มันเหนื่อยล้า
 
เราต่างได้รู้แ
Bm 
ละได้เข้าใจ
 
ว่ารัก
แท้นั้นเป็น
Bm 
แบบไหน
 
วันนี้..
Am 
 
 

 
แต่สุดท้าย
เราไม่เป็นอะไร
 
และสุดท้าย
Bm 
รักไม่เป็นอะไร
 
วันนี้ยิ่
Em 
งรัก 
 
รักกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ไป
 
เมื่อผ่านพ้น
วันที่มันเหนื่อยล้า
 
เราต่างได้รู้แ
Bm 
ละได้เข้าใจ
 
ว่ารัก
แท้นั้นเป็น
Bm 
แบบไหน
 
วันนี้..
Am 
.  
 
เรา
นั้นได้คำตอบ

 
ว่ารัก
แท้นั้นเป็น
Bm 
แบบไหน
 
วันนี้..
Am 
.  
 
เรา
นั้นได้คำ
ตอบ..