ปล่อยมันไป – น้องนุช ประทุมทอง นิลวัน Feat.โอม ศิวะกร


INTRO | Em | C | G | D |

 
แค่
Em 
คนบ่มีหัวใจ 
 
แค่
คนที่มันใจร้าย
 
แค่
คนที่เฮ็ดให้เฮาร้องไห้
 
อย่าไปเสี
ยดาย 
 
ปล่อยมันไป
 
เจ็บ
Em 
ส่ำนี่มันบ่ฮอดตาย..

INSTRU | C | G | D |

 
มื้อนี่สิ
Em 
เอาเหล้าดอกเป็นหมู่
 
กินให้เมา
ให้คนฮู้ว่าเจ็บคัก
 
เป็
นหยังต้องจั่งมาเสียหลัก
 
หลงมัก
แต่คนหลายใจ
 
ถ้า
Em 
เจ้าเลือกขึ้นไปทางใหม่
 
อ้ายกะสิอ่
วยใส่คืนทางเก่า

INSTRU | G | D |

 
กินเหล้า
Em 
ให้เมา ๆ ให้ลืมเขา
คนที่เผาหัวใจ
 
เจ็บส่ำนี่มั
นบ่ฮอดตาย 
 
ลุกขึ้นสู่ใหม่
มันยังบ่สาย

 
แค่คนบ่มีหัวใจ
Em 
(แค่คนบ่มีหัวใจ)
 
แค่คนที่มันใจร้
าย 
 
(แค่คนที่มันใจร้าย)
 
แค่คนที่เฮ็ดให้เฮา
Em 
ร้องไห้
 
อย่าไปเสียดาย ปล่อยมันไป..
Am 
       

INSTRU | Em | C | G | D |

 
แค่คน
Em 
บ่มีหัวใจ 
 
มันถิ่มเฮาไปอยู่กับผู้อื่น
 
เหลือไว้ก
ะแต่ซ่งใน 
 
กับฮอยหัวใจที่มันข่มขื่น
 
เจ็บปวด
กะต้องทนฝืน
 
เพราะเฮาต้องยืนลุกขึ้นสู่ใหม่
 
 
ขืนฮัก
กับคนหลายใจ 
 
ทนไปกะส่ำควาย
 
Good bye ที่รัก (ห่าขั่วมึงเอ๊ย…)
 

 
กินเหล้า
Em 
ให้เมา 
 
 ให้ลืมเขา
คนที่เผาหัวใจ
Em 
 
เจ็บส่ำนี่มั
นบ่ฮอดตาย 
 
ลุกขึ้นสู่ใหม่
มันยังบ่สาย
 
(มันยังบ่สาย)
 

 
แค่คนบ่มีหัวใจ
Em 
แค่คนที่มันทำร้าย
 
แค่คนที่เฮ็ดให้เฮา
Em 
ร้องไห้
 
อย่าไปเสียดาย ปล่อยมันไป
Am 
       
 
แค่คนบ่มีหัวใจ
Em 
แค่คนที่มันทำ
ร้าย
 
แค่คนที่เฮ็ดให้เฮา
ร้องไห้
 
อย่าไปเสียดาย ปล่อยมันไป
Am 
 
เจ็บส่ำนี่มั
นบ่พอตาย..

INSTRU | Em | C | G | D |

 
จะฝืน
Em 
ยืนไหว 
 
เจ็บส่ำนี้มั
นบ่ฮอดตาย
 
ลุกขึ้น
แล้วเริ่มใหม่คนดี 
 
..       

 
แค่คนบ่มีหัวใจ
Em 
แค่คนที่มันใจร้าย
 
แค่คนที่เฮ็ดให้เฮา
ร้องไห้
 
อย่าไปเสียดาย ปล่อยมันไป
Am 
       
 
แค่คนบ่มีหัวใจ
Em 
แค่คนที่มันใจร้
าย
 
แค่คนที่เฮ็ดให้เฮา
ร้องไห้
 
อย่าไปเสียดาย ปล่อยมันไป
Am 
 
เจ็บ
ส่ำนี่มันบ่พอ
Em 
ตาย…