จะฝืนให้ – วง บังเอิญ


INTRO | F#m | Dmaj7 | F#m | Dmaj7 |

F#m 
จะบอกกับเธอยังไ
Dmaj7 
งดี
Bm 
ไม่ต้องห่วงฉัน ไม่เ
ป็นอะไร
F#m 
ไม่ต้องกลัว 
 
ว่า
C#m 
ฉันต้องร้องไห้
Bm 
เธอจงเดินต่อไปอย่าหันหลั
งมา

 
ฉันจะ
Dmaj7 
ยิ้มด้วยความยินดี 
 
ใน
C#m 
วันที่ฉันส่งเธอ
 
จะยิน
Bm 
ดีกับเธอเส
มอ พร้อมจะ
ลืมเรื่องที่ผ่านมา
 
วันนี้
Dmaj7 
เธอเจอใคร 
 
ที่
C#m 
มองว่าเขาดี
F#m 
กว่า
ฉันคงหมดเวลา 
 
ต้องทำ
ใจ..

 
ฉันจะฝืน
Dmaj7 
ยิ้มในวันที่ส่
C#m 
งเธอ
 
จะบอกกับ
Bm 
เธอ 
 
ว่า
ฉันยังอยู่ไ
หว
 
ถึงแม้ความ
Dmaj7 
จริง 
 
ฉันแทบขา
C#m 
ดใจ
 
จะ
Bm 
เก็บความเจ็บไว้ข้า
งใน
 
ค่อยก
Dmaj7 
ลับมาร้องไ
ห้ตอนเธอไปไกลลั
บตา

INSTRU | D E | F#m | ( 2 Times )
INSTRU | D E | F#m | D E | F# | F# |


 
ฉันจะ
Dmaj7 
ยิ้มด้วยความยินดี 
 
ใน
C#m 
วันที่ฉันส่งเธอ
 
จะยิน
Bm 
ดีกับเธอเส
มอ พร้อมจะ
ลืมเรื่องที่ผ่านมา
 
วันนี้
Dmaj7 
เธอเจอใคร 
 
ที่
C#m 
มองว่าเขาดี
F#m 
กว่า
ฉันคงหมดเวลา 
 
ต้องทำ
ใจ..

 
ฉันจะฝืน
Dmaj7 
ยิ้มในวันที่ส่
C#m 
งเธอ
 
จะบอกกับ
Bm 
เธอ 
 
ว่า
ฉันยังอยู่ไ
หว
 
ถึงแม้ความ
Dmaj7 
จริง 
 
ฉันแทบขา
C#m 
ดใจ
 
จะ
Bm 
เก็บความเจ็บไว้ข้า
งใน
 
ค่อยก
Dmaj7 
ลับมาร้องไ
ห้ตอนเธอไปไกลลั
บตา

 
จะ
Bm 
เก็บความเจ็บไว้ข้า
งใน
 
ค่อยก
Dmaj7 
ลับมาร้องไ
ห้..
 
เพราะเธอไม่กลั
F#m 
บมา..

OUTRO | D | F#m | F# |