เพราะฉันรักเธอ – แมว จิรศักดิ์


 
นี่ใจของ
ฉัน.
Esus4 
.
 
นี่ใจขอ
G#m 
งฉัน 
 
 
G#m7/C 
ให้… 
 
 
C#m 
เธอ
 
รับไว้พิ
F#m 
จารณา 
 
 
G#m 
ให้เธอใช้เวลา
 
ก่
อนที่จะตัดสินความเป็นเรา

 
เข้าใจฉันไ
หม 
 
 
Esus4 
ที่… 
 
 
ทำ
 
เข้าใจฉัน
G#m 
ไหม 
 
 
G#m7/C 
ที่… 
 
 
C#m 
เป็น
 
ถ้ามันเยอ
F#m 
ะไป 
 
G#m 
ภัยสักนิด
 
อย่าคิดว่า
ฉันมันทำตัวหน้าเบื่อหน่าย..

..เพราะฉันรักเธอ 
 
มันคือที่
ฉันเป็น
 
อยากให้
C#m 
เธอได้รู้ เธอได้เห็น  
F#m 
ที่ในหัว
ใจ
..เพราะฉันรักเธอ 
 
ยังไงก็
รักเธอ
 
ต่อให้
C#m 
เธอไม่รัก เธอไม่รัก  
F#m 
ฉัน..
ก็จะ
รัก 
 
 
Esus4 
 

 
นี่ใจของ
ฉัน 
 
 
Esus4 
นะ… 
 
ธอ
 
นี่ใจขอ
G#m 
งฉัน 
 
 
G#m7/C 
ให้… 
 
 
C#m 
เธอ
 
รักษาไว้ใ
F#m 
ห้ดีๆ 
 
G#m 
ผื่อวันไหนไม่มี
 
ไม่มีใ
ครที่รักเธอได้ดีกว่าฉัน…

..เพราะฉันรักเธอ 
 
มันคือที่
ฉันเป็น
 
อยากให้
C#m 
เธอได้รู้ เธอได้เห็น  
F#m 
ที่ในหัว
ใจ
..เพราะฉันรักเธอ 
 
ยังไงก็
รักเธอ
 
ต่อให้
C#m 
เธอไม่รัก เธอไม่รัก  
F#m 
ฉัน..
ก็จะ
C#m 
รัก

จะเติมช่องว่างระหว่า
C#m 
งเรา 
 
ด้วยคำว่
ารัก

INSTRU | E | E | A | C#m | F#m B |
INSTRU | E | E | A | C#m | F#m B |

..เพราะฉันรักเธอ 
 
มันคือที่
ฉันเป็น
 
อยากให้
C#m 
เธอได้รู้ เธอได้เห็น  
F#m 
ที่ในหัว
ใจ
..เพราะฉันรักเธอ 
 
ยังไงก็
รักเธอ
 
ต่อให้
C#m 
เธอไม่รัก เธอไม่รัก  
F#m 
ฉัน..
ก็จะรัก

OUTRO | E Esus4 | E Esus4 | E Esus4 | E |