กลับมาได้ไหม – ภูมิ พัทภูมิ Feat.เบบี้มายด์


INTRO | G | C | G | C |

  ฉันเพิ่งไ
ด้รู้ 
 
 
  ว่าเธอนั้นมีเ
ขา
  ฉันเลยต้องเศ
ร้า 
 
 
Am 
  ดูเขาเอาเธอไ
  และฉันก็อยา
กรู้ 
 
 
  ว่าพอจะมีท
างไหม
  ให้เธอนั้นเปลี่ย
นใจ
Am 
  ปล่อยฉันเอาไว้ 
 
แล้วไปจา
กกัน

Bm 
  ต้องให้ฉันทำยั
Em 
งไง
Am 
ก้มลงกราบเท้าเลยไ
หม 
 
ให้เธอ
นั้นคืนดี    

 
ช่วยกลับมา
หา 
 
ฉันทีได้ไหม
 
อย่าเพิ่งจา
Bm 
กไปเลยนะคนดี
 
ก็เพร
Am 
าะฉันคนนี้ 
 
มัน
ยังไม่ทันได้เต
รียมใจ
 
เรื่องราววัน
นั้นฉันยังจดจำ 
 
คำพูดทุ
Bm 
กคำ 
 
ที่เธอเอ่ยมา
 
อยากให้
Am 
รู้เอาไว้ 
 
ว่
าฉันยังรั
กเธอ  

INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D | ( 2 Times )

Bm 
  ต้องให้ฉันทำยั
Em 
งไง
Am 
ก้มลงกราบเท้าเลยไ
หม 
 
ให้เธอ
นั้นคืนดี    

 
ช่วยกลับมา
หา 
 
ฉันทีได้ไหม
 
อย่าเพิ่งจา
Bm 
กไปเลยนะคนดี
 
ก็เพร
Am 
าะฉันคนนี้ 
 
มัน
ยังไม่ทันได้เต
รียมใจ
 
เรื่องราววัน
นั้นฉันยังจดจำ 
 
คำพูดทุ
Bm 
กคำ 
 
ที่เธอเอ่ยมา
 
อยากให้
Am 
รู้เอาไว้ว่
า 
 
ฉันยังรั
กเธอ  

ไม่อยากจะ
ทิ้งเธอเลยที่รัก
 
ไม่อยากจา
F#m 
กไปเลยนะคนดี
 
ก็เพราะ
Em 
ฉันคนนี้ 
 
ยั
งมีเหตุผล 
 
ต้อง
ทำใจ
 
เรื่องราวควา
มหลัง 
 
ฉันยังจดจำ
 
อ้อมกอดเธ
F#m 
อนั้น 
 
ยังจำฝังใจ
 
อยากใ
Em 
ห้รู้เอาไว้ว่
าฉัน 
 
ก็ยังรั
กเธอ

 
เรื่องราววั
นนั้นฉันยังจดจำ
 
คำพูดทุ
F#m 
กคำที่เธอเอ่ยมา
 
อยากใ
Em 
ห้รู้ 
 
เอาไ
ว้ว่าฉัน 
 
ยังรั
กเธอ

 
อยากใ
Em 
ห้รู้ 
 
เอาไ
ว้ว่าฉัน 
 
ก็ยังรั
กเธอ