เพลงรักบ้านนา – เต๋า ภูศิลป์ , ข้าวทิพย์ ธิดาดิน


INTRO | C | Am | Dm G | C |
INTRO | Dm G | C G |

 
(ช.) กลับมาแ
ล้วแก้วตายาใจขอ
Am 
งพี่
 
สี่ห้องใ
Dm 
จนี้ 
 
 
พี่ยังรักเพีย
งเจ้า
 
(ญ.) ฝน
D7 
ส่า 
 
ฟ้าเปิดทางใ
Am 
ห้เรา
 
มาสานฝันวันคื
นเก่า 
 
สอ
งเราเคยฝากกั
นไว้

INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | Am | Am | C | Em Am |

 
(ช.) ลมพัด
Am 
ทวนพี่หวนมาพบหน้าน้อง
 
ดนตรีร้องรำทำ
Dm 
นองตามจังหวะหั
วใจ
 
แก้วตา ค
Am 
นดีนานแล้วที่เราห่า
Dm 
งไกล
 
สู่ฝันวั
นใหม่ 
 
เติมรัก
Em 
ให้ใ
Am 
จกัน
 
(ช.,ญ.) เติมรั
Em 
กให้ใ
Am 
จกัน

INSTRU | Am C | Am | ( 2 Times )

 
(ญ.) ตะวันสี
Am 
ทองส่องฟ้างามอร่ามตา
 
ชีวีนี้มี
Dm 
ชีวา 
 
ตาสบ
ตาพาชื่
นบาน
 
มีพี่เคีย
Am 
งน้องร้องบรรเลงร่ว
Dm 
มกัน
 
กล่อมแ
ดนส
Em 
วรรค์ 
 
เพลงรักลั่นบ้า
Am 
นนา
 
(ช.,ญ.) เพลงรักลั่นบ้า
Am 
นนา

 
(ช.) เสีย
Am 
งแคนยังบ่สิ้นมนต์ขลัง
 
(ญ.) โขงยังไห
Dm 
ลหลั่ง 
 
ฮั
กยังบ่เสื่อมศรั
Em 
ทธา
 
(ช.) ทุ่งรว
Am 
งทองของเรายังมีข้า
Dm 
วปลา
 
(ญ.) ไม่ใฝ่เกิ
Am 
นฝันร้องรำสุดตามปร
Dm 
ะสา
 
(ช.) เพลงรักบ้า
นนา 
 
สง่าง
ามคู่ความรั
Am 
กเรา

INSTRU | Am | ( 3 Times )
INSTRU | Am | C Dm | Dm G | Am G | Am |

 
(ช.) เสีย
Am 
งแคนยังบ่สิ้นมนต์ขลัง
 
(ญ.) โขงยังไห
Dm 
ลหลั่ง 
 
ฮั
กยังบ่เสื่อมศรั
Em 
ทธา
 
(ช.) ทุ่งรว
Am 
งทองของเรายังมีข้า
Dm 
วปลา
 
(ญ.) ไม่ใฝ่เกิ
Am 
นฝันร้องรำสุดตามปร
Dm 
ะสา
 
(ช.) เพลงรักบ้า
นนา 
 
สง่าง
ามคู่ความรั
Am 
กเรา

 
(ช.,ญ.) เพลงรักบ้า
นนา 
 
สง่าง
ามคู่ความรั
Am 
กเรา

OUTRO | Am | Am | Am | Am | ( 2 Times )