มนต์ฮักกาดน้ำไก่ – ลำเพลิน วงศกร


Capo #1
INTRO | C |

 
หน้าตาบ่ห
ล่อแถมยังม
Em 
อซอเทียวกาดแต่
Am 
น้ำไก่
 
หน้าตาอ้
ายส่ำงัวออกลูกให
ม่ๆ
 
น้องห่างเหินอ้
ายไปหา
ผู้บ่าว 
 
 
 
ลืมอดี
Am 
ตฮักที่เคยพรอ
ดรักกันอยู่เทิ
งเล้า
 
เคยนอนฟังไก่ขันยา
Dm 
มเช้า
 
ปลุกอ้ายกับเ
จ้าว่าเอ๊กอี้เ
อ๊ก 
 
 

 
หน้าตาบ่ห
ล่อแถมขอแต่เงิน
Em 
พ่อซื้อยารักษ
Am 
าไก่
 
สมควรแ
ล้วที่น้องบ่ส
นใจ
 
ขนาดตกต้
นไม้น้องยังบ่เหลีย
วแล 
 
 
 
คนก็
Am 
พ่าย 
 
พาไก่ไป
A7 
ตีก็มีแต่
Dm 
แพ้
 
อ้า
ยต้องเป็นผู้ชายอ่อ
นแอ
 
เพราะน้องบ่แ
คร์ผู้บ่าวเลี้ย
งไก่

 
กาดน้ำไก่
อยู่ 
 
น้ำตาก็
ขุ..ล
Am 
งมา
 
ปากคาบกอก
ยา 
 
น้ำ
ตามันไหลดั
บไฟ 
 
 
 
พาไก่บิน
Am 
หลุงพาไก่แลน
ซุงทั้งที่ฮ้อ
งไห้
 
กาดน้ำใส่โตใ
Dm 
ห้ไก่ 
 
ส่วนน้ำตาอ้
ายกาดใส่ใบห
น้า 
 
 

 
หน้าตาบ่ห
ล่อแถมยังพ้
Em 
อว้อเที่ยวกาดแต่
Am 
น้ำไก่
 
มื้ออื่นนี่
ละพากัน
หาตะไ
คร้ 
 
หากระเทีย
มไว้กับใบบั
กกูด 
 
 
 
หามีดหาเ
Am 
ขียงค้างหม้อดัง
A7 
ไฟสิฆ่าไ
Dm 
ก่ผู้
 
มื้อ
นี่ที่บ่มีน้อ
งอยู่ 
 
กะย้อนไก่
กูโตนี่โ
ตเดียว

 
มื้
C7 
อนี่ที่บ่มีน้อ
Dm 
งอยู่ 
 
กะย้อนไก่
กู..บักไวท์..หางเ
ขียว…