ไม่เหลืออะไร – วงเฟส


INTRO | C | G | F | G |

 
แอบม
องเธอ 
 
แอบมองมาตั้งน
าน
 
ทำทุกวิ
ธีทาง 
 
ให้เธอนั้นหันม
อง 
 
 
 
แต่เ
ธอ 
 
กลับทำใจที่อ่อ
นแอ
 
ให้มันเ
ริ่มที่จะลดลง
 
และสุดท้
าย 
 
มันก็พังไ

 
ยั
Am 
งรัก 
 
ยัง
Em 
ห่วง 
 
เฝ้าค
อยกลับ
มา
 
แต่
Am 
เธอ 
 
ไม่เค
Em 
ยหันมา
 
แต่
วันเวลา 
 
นั้นก็เปลี่ยน
ไป

 
ตอน
นี้ 
 
มันไม่เหลืออะ
ไร
 
และสุด
Am 
ท้าย 
 
เธอก็ทิ้
งไป

 
ที่เราเ
คยร่วมสุขกันมา 
 
นั้นมี
Em 
ค่า 
 
แค่
Am 
ไหน
 
จะ
Dm 
ทำอย่างไร 
 
ให้เธอนั้นหั
นมา
 
ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว  
 

INSTRU | C | Am | F | G | C | G | F | G |

 
ตอน
นี้ 
 
มันไม่เหลืออะ
ไร
 
และสุด
Am 
ท้าย 
 
เธอก็ทิ้
งไป

 
ที่เราเ
คยร่วมสุขกันมา 
 
นั้นมี
Em 
ค่า 
 
แค่
Am 
ไหน
 
จะ
Dm 
ทำอย่างไร 
 
ให้เธอนั้นหั
นมา
 
ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว  
 

INSTRU | C | Am |

 
แอบม
องเธอ 
 
แอบมองมาตั้งน
าน
 
ทำทุกวิ
ธีทาง 
 
ให้เธอนั้นหันม
อง 
 
 
 
แต่เ
ธอ 
 
กลับทำใจที่อ่อ
นแอ
 
ให้มันเ
ริ่มที่จะลดลง
 
และสุดท้
าย 
 
มันก็พังไ

 
ยั
Am 
งรัก 
 
ยัง
Em 
ห่วง 
 
เฝ้าค
อยกลับ
มา
 
แต่
Am 
เธอ 
 
ไม่เค
Em 
ยหันมา
 
แต่
วันเวลา 
 
นั้นก็เปลี่ยน
ไป

 
ตอน
นี้ 
 
มันไม่เหลืออะ
ไร
 
และสุด
Am 
ท้าย 
 
เธอก็ทิ้
งไป

 
ที่เราเ
คยร่วมสุขกันมา 
 
นั้นมี
Em 
ค่า 
 
แค่
Am 
ไหน
 
จะ
Dm 
ทำอย่างไร 
 
ให้เธอนั้นหั
นมา
 
ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว  
 

OUTRO | C |