มนต์รักไร่ขิง – มนต์แคน แก่นคูน


INTRO | Cm Gm | Cm | Cm Gm | Gm |
INTRO | Cm Bb | Cm Bb | Gm Bb | Cm |

 
โอ้ล
Cm 
ะหนอ 
 
โอ๊ะ
Bb 
โอโอ 
 
โอ้ล
Cm 
ะหนอ
 
คิดฮอดบ่หาย ผู้
Bb 
สาวไกลบ้านค
Cm 
นนั้น
 
มนต์พ่อไร่ขิงบันด
Fm 
าล
 
เราสองพ
Bb 
บกัน 
 
ในวัน
Eb 
ทำบุญ

 
ห่างไกลถิ่
Cm 
นฐาน 
 
แผ่นดินสามพ
Bb 
ราน 
 
ให้งานทำค้ำ
Cm 
จุน
 
วันงานเรามา
Gm 
ทำบุญ ที่วัดไร่ขิง พักพิงจิ
Bb 
ตใจ
 
นั่งเสี่ยงเซีย
Cm 
มซี 
 
ไม้ห
Bb 
ล่นลงใกล้เคีย
Cm 
งกัน
 
ความหมาย ใบเซียมซี
Fm 
นั้น
 
ยังคล้า
Bb 
ยๆ กัน ดังนัดกั
Eb 
นไว้
 
นั่นคือเห
Cm 
ตุผล 
 
ให้เราสอ
Bb 
งคน 
 
เริ่มต้นเกี่ย
Cm 
วใจ
 
พูดคุยหลังการยิ้
Gm 
มให้ 
 
ก่อนแลก
Bb 
ไลน์ 
 
ที่ร้านก
Eb 
าแฟ

 
โอ้ละห
Bb 
นอ 
 
วอนพ่อไร่ขิงช่ว
Cm 
ยดล
 
เจ้าคุณแ
Bb 
ย้ม 
 
ประพรมน้ำ
Cm 
มนต์
 
ให้เราสอ
Bb 
งคน 
 
ได้เป็นคู่
Eb 
แท้
 
น้องอิน
Bb 
ทณัฐ 
 
เทพกุมา
Gm 
รน้อย 
 
โปรดคอย
Cm 
ดูแล
 
ทำรักที่ร้านกา
Fm 
แฟ 
 
ให้เป็นรั
Gm 
กแท้ 
 
มิใช่แค่
Bb 
ฝัน

 
หันหน้าเข้า
Cm 
งาน 
 
หน้าส
Bb 
าวเจ้านั้นยั
Cm 
งสิง
 
ทักไลน์ไปเล่าความ
Fm 
จริง 
 
มนต์รักไ
Bb 
ร่ขิง 
 
ถูกใจยื
Eb 
นยัน
 
ฝั่งน้ำท่
Cm 
าจีน 
 
ตะวันตก
Bb 
ดิน 
 
เลี้ยงปลาเคีย
Cm 
งกัน
 
นัดวันรอมื้อหยุ
Gm 
ดงาน 
 
จะไปทอ
Bb 
ฝัน 
 
ให้มัน.
Eb 
.. 
 
สุดทาง

INSTRU | Cm Gm | Cm | Cm Gm | Gm |
INSTRU | Eb | Cm Bb | Eb |

 
โอ้ละห
Bb 
นอ 
 
วอนพ่อไร่ขิงช่ว
Cm 
ยดล
 
เจ้าคุณแ
Bb 
ย้ม 
 
ประพรมน้ำ
Cm 
มนต์
 
ให้เราสอ
Bb 
งคน 
 
ได้เป็นคู่
Eb 
แท้
 
น้องอิน
Bb 
ทณัฐ 
 
เทพกุมา
Gm 
รน้อย 
 
โปรดคอย
Cm 
ดูแล
 
ทำรักที่ร้านกา
Fm 
แฟ 
 
ให้เป็นรั
Gm 
กแท้ 
 
มิใช่แค่
Bb 
ฝัน

 
หันหน้าเข้า
Cm 
งาน 
 
หน้าส
Bb 
าวเจ้านั้นยั
Cm 
งสิง
 
ทักไลน์ไปเล่าความ
Fm 
จริง 
 
มนต์รักไ
Bb 
ร่ขิง 
 
ถูกใจยื
Eb 
นยัน
 
ฝั่งน้ำท่
Cm 
าจีน 
 
ตะวันตก
Bb 
ดิน 
 
เลี้ยงปลาเคีย
Cm 
งกัน
 
นัดวันรอมื้อหยุ
Gm 
ดงาน 
 
จะไปทอ
Bb 
ฝัน 
 
ให้มัน.
Cm 
.. 
 
สุดทาง

OUTRO | Cm Bb | Cm Bb | Gm Bb | Cm Gm | Cm |