ฮักหมาหมา สัญญาควายควาย – ปลายนา ถิ่นอีสาน


INTRO | C#m | A | B | C#m | C#m | ( 2 Times )

C#m 
คนเคยฮักงึด
คักมางึดหลาย
งึดหัวใจเจ้
C#m 
าแฮง..
C#m 
ปานนั้นว่าฮักอ้
ายฮักแพง
 
พงปานหน่วยตาหม
C#m 
าโตหนึ่ง

C#m 
ดึงเจ้าปานใด๋ 
 
สิบา
ไว้กะบ่ฟัง
 
เพิ่น
พ้อใหม่ลืมหลังคักแ
C#m 
ท้น้อ

C#m 
ถิ่มให้เฮาเจ็บนั่งเฮ็ดห
น้าอยู่กอซอ
 
านเอาตีนเหยียบคอ 
 
C#m 
งตม

F#m 
ก้มหน้าเซเวถื
C#m 
กเทแล้วหัวใจ
 
เพิ่น
พ้อควายโดใหม่แล้วเมิน
หนี

ฮักหมาหมากับสัญ
ญาควายควาย
 
งึดหั
C#m 
วใจมาเฮ็ดกันได้แบ
บนี้
ฮักหมาหมากับสัญ
ญาที่คิดว่าดี
 
สุ
C#m 
ดท้ายโตกะหนีไปนำเ
ขา 
 
ถิ่มเฮาให้เจ็บใจ

INSTRU | C#m | A | B | C#m | C#m |

C#m 
จำใส่ใจว่าฮักห
ลายเจ็บหลาย
 
ไคแ
หน่ที่ยังบ่ตาย
C#m 
นี่ละ
C#m 
พอกันทีกับก
ารกินหญ้า
ฮักหมาหมากับสั
C#m 
ญญาควายควาย

INSTRU | C#m | A | B | C#m | ( 2 Times ) | C#m |

F#m 
ก้มหน้าเซเวถื
C#m 
กเทแล้วหัวใจ
 
เพิ่น
พ้อควายโดใหม่แล้วเมิน
หนี

ฮักหมาหมากับสัญ
ญาควายควาย
 
งึดหั
C#m 
วใจมาเฮ็ดกันได้แบ
บนี้
ฮักหมาหมากับสัญ
ญาที่คิดว่าดี
 
สุ
C#m 
ดท้ายโตกะหนีไปนำเ
ขา

ฮักหมาหมากับสัญ
ญาควายควาย
 
งึดหั
C#m 
วใจมาเฮ็ดกันได้แบ
บนี้
ฮักหมาหมากับสัญ
ญาที่คิดว่าดี
 
สุ
C#m 
ดท้ายโตกะหนีไปนำเ
ขา.. 
 
ถิ่มเฮาให้เจ็บใจ

INSTRU | C#m | A | B | C#m | ( 2 Times ) | C#m |

 
ถิ่มเฮาให้เจ็
C#m 
บใจ…