อดีตผู้สาว – แบม ไพลิน


INTRO | C Em | Am Gm | F Em | Dm G | C |

 
สิปีแล้วเด้
น้อ 
 
ที่
Em 
เฮาสองคนเลิ
Am 
กกัน 
 
 
 
แต่บ่เคยเปลี่ยน
ผัน 
 
ยัง
Em 
ฮักทุกวันเหมือ
Am 
นเก่า 
 
 
Em 
 
ภาพค
วามทรงจำใ
นเฟส 
 
กะแจ้งเ
Em 
ตือนสะเทือนใจเ
Am 
หงา
 
ให้
Dm 
คิดถึงเรื่องวั
Em 
นเก่า 
 
ที่เ
ฮาสอง
คนเค
ยทำ

 
อ้ายยัง
จำได้บ่ 
 
เสื้อ
Em 
คู่ที่เฮาเคยใส่
 
น้อง
Dm 
ซักเก็บ
ไว้ในตู้นั้นห
นา
รูปน้องบ่เคย
ลบจากเครื่อง
 
แค่เ
Em 
ซืองให้ไกลสา
Am 
ยตา
 
น้องย้
านขั้นเปิดขึ้น
มาน้ำตาสิไ
หล

INSTRU | F G |

 
อดีตผู้สาวของอ้ายคน
นี้ 
 
กี่
ปีบ่เคยเซ
Em 
าฮัก
 
ทั้งที่
Am 
น้องกะฮู้
Dm 
จัก 
 
ว่าวัน
นี้อ้ายมีคนใ
หม่ที่
C7 
ดี
 
น้องกะอยาก
มีผู้บ่าวใ
หม่ 
 
แต่กะเ
Em 
ฮ็ดบ่ได้อิ
Am 
หลี
 
ย้
อนในวั
นนี้ 
 
น้องยังคิดว่าน้องเป็นผู้สาวอ้าย

INSTRU | C | Em | Am | F G |

 
อ้ายยัง
จำได้บ่ 
 
เสื้อ
Em 
คู่ที่เฮาเคยใส่
 
น้อง
Dm 
ซักเก็บ
ไว้ในตู้นั้นห
นา
รูปน้องบ่เคย
ลบจากเครื่อง
 
แค่เ
Em 
ซืองให้ไกลสา
Am 
ยตา
 
น้องย้
านขั้นเปิดขึ้น
มาน้ำตาสิไ
หล

 
อดีตผู้สาวของอ้ายคน
นี้ 
 
กี่
ปีบ่เคยเซ
Em 
าฮัก
 
ทั้งที่
Am 
น้องกะฮู้
Dm 
จัก 
 
ว่าวัน
นี้อ้ายมีคนใ
หม่ที่
C7 
ดี
 
น้องกะอยาก
มีผู้บ่าวใ
หม่ 
 
แต่กะเ
Em 
ฮ็ดบ่ได้อิ
Am 
หลี
 
ย้
อนในวั
นนี้ 
 
น้องยังคิดว่าน้องเป็นผู้สาวอ้าย

INSTRU | F G | Em Am | Dm Gm | C C7
INSTRU | F G | Em Am | F | G |

 
อดีตผู้สาวของอ้ายคน
นี้ 
 
กี่
ปีบ่เคยเซ
Em 
าฮัก
 
ทั้งที่
Am 
น้องกะฮู้
Dm 
จัก 
 
ว่าวัน
นี้อ้ายมีคนใ
หม่ที่
C7 
ดี
 
น้องกะอยาก
มีผู้บ่าวใ
หม่ 
 
แต่กะเ
Em 
ฮ็ดบ่ได้อิ
Am 
หลี
 
ย้
อนในวั
นนี้ 
 
น้องยังคิดว่าน้องเป็นผู้สาวอ้าย

OUTRO | C | Am Gm | F Em | Dm G | C |