ยอมเจ็บเพื่อเก็บฮัก – เจมส์ จตุรงค์

เพลง ยอมเจ็บเพื่อเก็บฮัก (คอร์ด)
ศิลปิน เจมส์ จตุรงค์
แนวเพลง อีสาน


INTRO | Am | Em | Am | Em |
INTRO | G D | Em | Em |

 
ข่มตาหลับลง
Am 
นอน 
 
 
Bm 
ฟังเสียงอ้อนขอ
Em 
งใจ
 
เจ้าผิดจนเกินอ
ภัย 
 
แต่เป็น
Bm 
หยังหัวใจคือ
Em 
ยอม
 
ทั้ง
ที่รู้อยู่แ
ก่ใจ 
 
ฮั
Bm 
กที่เจ้าให้มั
Em 
นปลอม
 
เพีย
งคำสองคำ 
 
ที่เ
จ้าเว้ากล่อม 
 
หัวใ
จกะยอ
Em 
มอภัย

 
บิ่งเป็นหยัง 
 
หลา
Em 
ยครั้งที่เจ้าลวงหลอก
 
ยังเ
ถียง 
 
ยังออกตั
วแทน

 
ทนเ
Em 
จ็บ 
 
เพื่อเ
ก็บคำว่าฮั
Bm 
กไว้
 
ยอมเสี
ยใจ 
 
เพื่อเ
ก็บเจ้าไว้เป็
นแฟน
 
ความ
สุขบนคราบน้ำ
ตา 
 
Bm 
ม้ว่าปวดร้าวสุ
Em 
ดแสน
 
ยัง
ดีกว่าเจ็บแข่นๆ.
.. 
 
หากเจ้าเซาเป็นแฟ
นอ้าย

 
ข่มตาหลับบ่
Am 
ไหว 
 
 
Bm 
ฟังเสียงใจคุ
Em 
ยกัน
 
ถึงเจ้าสิเฮ็ดผิดกว่
านั้น 
 
 
Bm 
อ้ายกะสิยอ
Em 
มอภัย
 
หัวใ
จอ้ายยอ
Bm 
มเจ็บ 
 
เพื่อ
Em 
เก็บเจ้าเอาไว้
 
เพราะ
ฮู้ว่าคงต้องตาย.
.. 
 
หากบ่
Em 
มีเจ้า

INSTRU | Am | Em | Am | Em |
INSTRU | C D | Bm Em | C Bm | Em |

 
บิ่งเป็นหยัง 
 
หลา
Em 
ยครั้งที่เจ้าลวงหลอก
 
ยังเ
ถียง 
 
ยังออกตั
วแทน

 
ทนเ
Em 
จ็บ 
 
เพื่อเ
ก็บคำว่าฮั
Bm 
กไว้
 
ยอมเสี
ยใจ 
 
เพื่อเ
ก็บเจ้าไว้เป็
นแฟน
 
ความ
สุขบนคราบน้ำ
ตา 
 
Bm 
ม้ว่าปวดร้าวสุ
Em 
ดแสน
 
ยัง
ดีกว่าเจ็บแข่นๆ.
.. 
 
หากเจ้าเซาเป็นแฟ
นอ้าย
 
ยัง
ดีกว่าเจ็บแข่นๆ.
.. 
 
หากเจ้าเซาเป็นแฟ
นอ้าย

OUTRO | C Bm | Em |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยอมเจ็บเพื่อเก็บฮัก (คอร์ด)
ศิลปิน เจมส์ จตุรงค์
คำร้อง/ทำนอง : จักษ์ เมืองสาเกตุ
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท