พร้อมเสมอ – เนย นฤมล

เพลง พร้อมเสมอ (คอร์ด)
ศิลปิน เนย นฤมล
แนวเพลง อีสาน


Tune to Eb
INTRO | C | Am | Dm | G |
INTRO | C | Am | Dm | G |

..อนาคตสิเป็นจั่งได๋ 
 
น้องบ่ได้คึ
Em 
ดไว้
 
แม่นสิเจ็บคือเก่า มันสิเหงากว่
Dm 
าเก่า
 
น้องกะพร้อมรับเอา บ่เป็นหยั
Am 
งดอก
..คั่นสิเจ็บอีกครั้ง 
 
คงบ่เป็นอี
Em 
หยัง
 
คั่นว่าอ้ายสิย่าง จากน้องไปอี
Dm 
กครั้ง
 
ค่อยคึดเอาอีกครั้ง ว่าสิเฮ็ดจั่
Am 
งได๋

 
ให้แต่
ว่าอ้ายสบายใจ
 
กลับมา
ซบไหล่ซ้ายให้หายดี
 
ก่อนสิไ
ป 
 
กะได้เด้อ

 
ที่อ้
ายกลับมาเทือนี้
 
สิหวั
Em 
งดีหรือมีแผ
Am 
นร้าย
 
น้องก
Dm 
ะพร้อมสิให้อ
ภัยอ้ายอยู่เส
มอ
 
หากว่าเ
ห็นแก่ความภักดี
 
กลับมา
Em 
คบก็ได้นะ
Am 
เธอ
 
น้องกะพ
ร้อมเสมอ 
 
น้องยังพ
ร้อมเสมอ
 
เอิ้นเธอ
ผู้บ่าว.. 
 
 

อนาคตที่วาดเอาไว้ 
 
อ้ายเห็นน้องเป็
Em 
นไผ
 
มีค่าหลายส่ำได๋ แล้วแต่สิเป็
Dm 
นไป
 
คงบังคับผู้ใด ให้มาฮัก
Am 
บ่ได้

 
ให้แต่
ว่าอ้ายสบายใจ
 
กลับมา
ซบไหล่ซ้ายให้หายดี
 
ก่อนสิไ
ป 
 
กะได้เด้อ

 
ที่อ้
ายกลับมาเทือนี้
 
สิหวั
Em 
งดีหรือมีแผ
Am 
นร้าย
 
น้องก
Dm 
ะพร้อมสิให้อ
ภัยอ้ายอยู่เส
มอ
 
หากว่าเ
ห็นแก่ความภักดี
 
กลับมา
Em 
คบก็ได้นะ
Am 
เธอ
 
น้องกะพ
ร้อมเสมอ 
 
น้องยังพ
ร้อมเสมอ
 
เอิ้นเธอ..
ผู้บ่าว.. 
 
 

INSTRU | C | Am | Dm | G |
INSTRU | C | Am | Dm G| C |

 
ที่อ้
ายกลับมาเทือนี้
 
สิหวั
Em 
งดีหรือมีแผ
Am 
นร้าย
 
น้องก
Dm 
ะพร้อมสิให้อ
ภัยอ้ายอยู่เส
มอ
 
หากว่าเ
ห็นแก่ความภักดี
 
กลับมา
Em 
คบก็ได้นะ
Am 
เธอ
 
น้องกะพ
ร้อมเสมอ 
 
น้องยังพ
ร้อมเสมอ

 
ที่อ้
ายกลับมาเทือนี้
 
สิหวั
Em 
งดีหรือมีแผ
Am 
นร้าย
 
น้องก
Dm 
ะพร้อมสิให้อ
ภัยอ้ายอยู่เส
มอ
 
หากว่าเ
ห็นแก่ความภักดี
 
กลับมา
Em 
คบก็ได้นะ
Am 
เธอ
 
น้องกะพ
ร้อมเสมอ 
 
น้องยังพ
ร้อมเสมอ
 
เอิ้นเธอ..
ผู้บ่าว..

OUTRO | C | Am | Dm | G | C |

เพลง พร้อมเสมอ (คอร์ด-เนื้อเพลง)
ศิลปิน เนย นฤมล
คำร้อง ทำนอง – ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง – จินนี่ ภูไท