คิดฮอดเจ้า – สมาร์ท วาทโยธา

เพลง คิดฮอดเจ้า (คอร์ด)
ศิลปิน สมาร์ท วาทโยธา
แนวเพลง อีสาน


INTRO | F G | Em Am | F G | C |

 
จบแบบ
นี้ก็ดีคือกัน
 
คำเว้าคำ
Em 
นั้นที่น้องบอก
Am 
มา
 
ฮู้อยู่
ว่า 
 
กาลเว
ลาเปลี่ยนใจเ
จ้าไป
 
ก่อนหน้า
นี้ที่บอกว่าฮัก
 
อ้ายกะสิ
Em 
จดเอาไว้ใน
Am 
ใจ
 
เก็บเอาไ
ว้เป็นความทรง
จำที่เฮาเ
คยมี

 
ทุกๆ
Dm 
ที 
 
ที่เห็นรูปเ
ธอ
 
ก็ยังเ
Em 
ผลอบอกไปว่าคิ
Am 
ดฮอด
 
แต่ก็ไ
ด้แต่กอด 
 
กอดลูบปลอบใ
จตัวเอง

 
คิดฮอดเ
จ้าทุกลมหายใ
 
มันยังเ
Em 
ฮ็ดใจบ่ไ
Am 
ด้
 
ฝืนเ
ว้าออกไปบอกน้
องว่าให้โชค
ดีกับเขา
 
คิดฮอดเ
จ้าทุกมื้อบ่ว่ามื้อใ
ด๋
 
มันยัง
Em 
คงวนเวียนทุก
Am 
วินาที
 
ความ
ฮัก 
 
ที่เคย
มีมันคิดฮอ
ดเจ้า

INSTRU | F | Em | Dm G | C |

 
คนที่เ
คยมี
Em 
กันและกันบ่ไ
Am 
ปไส
 
อ้ายกะเข้าใ
จ 
 
ว่ามันเป็นแค่ช่ว
งๆหนึ่ง
 
มีเบื่อ
กันเป็นธรร
Fm 
มดา
 
แต่บ่
Em 
คิดว่าเจ้าสิเป็นป่า
Am 
นนี้
 
อยู่
ดีๆ 
 
ก็บอกเลิ
กลา

 
คิดฮอดเ
จ้าทุกลมหายใ
 
มันยังเ
Em 
ฮ็ดใจบ่ไ
Am 
ด้
 
ฝืนเ
ว้าออกไปบอกน้
องว่าให้โชค
ดีกับเขา
 
คิดฮอดเ
จ้าทุกมื้อบ่ว่ามื้อใ
ด๋
 
มันยัง
Em 
คงวนเวียนทุก
Am 
วินาที
 
ความ
ฮัก 
 
ที่เคย
มีมันคิดฮอ
ดเจ้า

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F | G | G |

 
คิดฮอดเ
จ้าทุกลมหายใ
 
มันยังเ
Em 
ฮ็ดใจบ่ไ
Am 
ด้
 
ฝืนเ
ว้าออกไปบอกน้
องว่าให้โชค
ดีกับเขา
 
คิดฮอดเ
จ้าทุกมื้อบ่ว่ามื้อใ
ด๋
 
มันยัง
Em 
คงวนเวียนทุก
Am 
วินาที
 
ความ
ฮัก 
 
ที่เคย
มีมันคิดฮอ
ดเจ้า

 
ความ
ฮักที่เคย
มี.. 
 
มันคิดฮอดเจ้า

OUTRO | F | Fm | C | C |

เพลง คิดฮอดเจ้า (คอร์ด)
ศิลปิน : สมาร์ท วาทโยธา
คำร้อง/ทำนอง : เพชร พละพร
เรียบเรียง : กิตติชัย เรืองศิลป์