ใจพังเพ (คือจังสิตาย) – ลูกศร ดาริกา

เพลง ใจพังเพ (คือจังสิตาย) (คอร์ด)
ศิลปิน ลูกศร ดาริกา
แนวเพลง อีสาน


INTRO | Bm | G | A | D |
INTRO | Bm | G | A F#m | Bm | Bm |

Bm 
โง่ไปเหมิดสุอย่างนั่นแหละ
 
บ่มีหยังดีจักอ
ย่างในสายตาแล้วล่ะ
มันก็เป็นธรรมดาแนวคนเห
Bm 
มิดใจ
Bm 
ต้องเจ็บก็พอสิฮู้แล้วล่ะ 
 
แต่
ว่ายังทำใจบ่ได้
Em 
คนที่เคยบอกฮักห
ลายให้เรากลายเป็
Bm 
นหมา

 
คั่น
Em 
ว่า 
 
บ่ฮักจ
ริงลูกผู้
F#m 
หญิงบ่
Bm 
ให้
 
นี่ให้ทั้งก
ายเสียทั้ง
ใจยังบ่
พอ 
 
 
D7/C 
 
เห็นใ
Em 
หม่กะถิ่มเ
ก่า 
 
บ่คิดว่า
F#m 
เขาสิเจ็บแ
Bm 
นบ่
 
ลูกมี
แม่ 
 
มี
พ่อ 
 
คื
Bm 
อกัน…

 
เหมิดฮักกะถิ่มซั่น
บ่ 
 
คนบ่
พอนี่หละเพิ่น
Bm 
ว่า
 
ได้แ
ล้วมันบ่รัก
ษา 
 
ถิ่มปานห
มาเบิดค่าต่
อใจ
 
เจ็บ
F#m 
คักเจ็บแนแท้
เด้ 
 
ใจมัน
เพคือจั่งสิ
Bm 
ตาย.. 
 
 
 
แต่คนสิไ
ปเขาคิดง่
ายๆ 
 
ว่าเสียคว
Bm 
ายโง่ๆ..

INSTRU | Bm A | Bm |

Bm 
เจ็บกะพอสิฮู้แก่ใจ 
 
น้ำตาไ
หลไปบอกใจมันว่า
 
มัน
Em 
ผิดที่เฮานี่ห
ละ 
 
ที่ไปฮักค
Bm 
นชั่ว..

INSTRU | G A | Bm A | G A | D |
INSTRU | G A | Bm A | G A | Bm |

 
คั่น
Em 
ว่า 
 
บ่ฮักจ
ริงลูกผู้
F#m 
หญิงบ่
Bm 
ให้
 
นี่ให้ทั้งก
ายเสียทั้ง
ใจยังบ่
พอ 
 
 
D7/C 
 
เห็นใ
Em 
หม่กะถิ่มเ
ก่า 
 
บ่คิดว่า
F#m 
เขาสิเจ็บแ
Bm 
นบ่
 
ลูกมี
แม่ 
 
มี
พ่อ 
 
คื
Bm 
อกัน…

 
เหมิดฮักกะถิ่มซั่น
บ่ 
 
คนบ่
พอนี่หละเพิ่น
Bm 
ว่า
 
ได้แ
ล้วมันบ่รัก
ษา 
 
ถิ่มปานห
มาเบิดค่าต่
อใจ
 
เจ็บ
F#m 
คักเจ็บแนแท้
เด้ 
 
ใจมัน
เพคือจั่งสิ
Bm 
ตาย.. 
 
 
 
แต่คนสิไ
ปเขาคิดง่
ายๆ 
 
ว่าเสียคว
Bm 
ายโง่ๆ…

 
เหมิดฮักกะถิ่มซั่น
บ่ 
 
คนบ่
พอนี่หละเพิ่น
Bm 
ว่า
 
ได้แ
ล้วมันบ่รัก
ษา 
 
ถิ่มปานห
มาเบิดค่าต่
อใจ
 
เจ็บ
F#m 
คักเจ็บแนแท้
เด้ 
 
ใจมัน
เพคือจั่งสิ
Bm 
ตาย..
 
แต่คนสิไ
ปเขาคิดง่
ายๆ 
 
ว่าเสียคว
Bm 
ายโง่ๆ…

 
แต่คนสิไ
Em 
ปเขาคิดง่
ายๆ 
 
ว่าเสียคว
Bm 
ายโง่ๆ
 
ฮักเขาเหมิ
ดใจรางวัลที่ไ
ด้… 
 
เฮากะแค่ควายโ
Bm 
ง่ๆ…

เพลง ใจพังเพ (คือจังสิตาย) (คอร์ด)
ศิลปิน ลูกศร ดาริกา
เนื้อร้อง/ทำนอง : แจ๊ค ลูกอิสาน
เรียบเรียง : นิค สะเลอปี้