ยอม – Musketeers


Tune to Eb
INTRO | A | Bm | C#m | D |

 
หลับตา
Bm 
พริ้มหรี่
C#m 
แสงไฟในห้องนอน
 
ปล่อย
F#m 
เสียงเรไรเล่นกล่อมให้นอนหลับ
ฝัน
 
ภายใต้
Bm 
ผ้าห่ม 
 
มีเพียง
C#m 
สองเราในอ้อมกอด
 
กลิ่น
F#m 
หอมของเธอนั้นปลอบให้คลายและห
าย
Bm 
ฮู…ฮู.. 
 
 
C#m 
ฮู…ฮูว์…
F#m 
ฮู…ฮู.. 
 
ฮู…ฮูว์…
ฮา…

 
เราช่างโ
Bm 
ชคดี 
 
ที่วัน
C#m 
นี้มีเธอข้างกาย
 
เส้น
F#m 
ผมของเธอนั้นคลายยาวส
ยาย
 
ยอมได้ทุ
Bm 
กสิ่งหากต้อ
C#m 
งทิ้งไปทุกๆอย่าง
 
สิ่ง
F#m 
ของเงินทองนั้นต่างหมดความห
มาย

 
* ถ้าหากเป็นเ
ธอฉันจะยอม
 
ช้ำก็จะยอม  
Bm 
ทุกข์ก็จะยอม
 
ฉันจะไม่กลัว ถ้าหากต้อง
C#m 
เสีย…
Bm 
ใจ

 
** สักหนึ่งนา
ทีก็จะยอม
 
ช้ำก็จะยอม  
Bm 
ทุกข์ก็จะยอม
 
ฉันคงต้องยอม ถ้าหากต้อง
C#m 
เสีย…
ใจ
 
ถ้าหากฉัน
เสีย..
Bm 
ใจ
 
ถ้าหากต้อง
C#m 
เสีย..
ใจ

Bm 
…มีเพียง
C#m 
สองเราในอ้อมกอด
 
กลิ่น
F#m 
หอมของเธอนั้นปลอบ
 
ให้คลายและห
าย
 
ยอมแลก
Bm 
ทุกสิ่ง 
 
หากวั
C#m 
นนี้ต้องเซย์กู๊ดบาย
 
ให้
F#m 
ฉันมีเธอข้างกาย 
 
คนสุดท้
าย

( *, ** )

No No No No No No ..
 
กู๊ดมอร์นิ่ง ผืนทรายและแ
สงแดด
 
ทิ้งเรื่องราวที่มันยังค้า
C#m 
งคา
 
ให้หายลอยไปพร้อมส
ายลม
 
เราจิบไวน์ใต้แ
C#m 
สงจันทร์
 
บอกฝันดีกันทุกร
าตรี
 
เราจูบกันจ
Bm 
นเช้า

( *, **, *, ** )