พริบตา – BIRD THONGCHAI – STAMP


Tune to Eb
INTRO | D | G | D | G |

ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก 
 
ทั้งโ
ลกจะมองขึ้นฟ้า
รอคอยอยากเห็นชั่วพริบตา 
 
ที่ด
าวลงมาบนนั้น
 
กี่สิบ
Bm 
ร้อยพั
นปี 
 
จะมีสักหนึ่
E/G# 
งครั้ง
 
มีแค่เ
Bm 
สี้ยวน
าที 
 
ที่เราจะเห็
E/G# 
นมัน

ทุกครั้งก็ได้ยินคนเล่า 
 
ถ้าเ
ราลองอธิษฐาน
ทันเวลาที่แสงดาวพาดผ่าน
 
ทุกอ
ย่างจะเป็นเรื่องจริง
 
บันดา
Bm 
ลทุกทุก
สิ่ง 
 
ดังใจปรา
E/G# 
รถนา
 
หากเมื่
Bm 
อถึงเว
ลา 
 
หลับตาและก
E/G# 
ลั้นใจ

 
* ทำให้ ใ
นช่วงเวลาที่ดาวตก
 
ฉันจึงไม่เคยได้ลืมตา
 
Bm 
มันกำลังภาวนา
 
หลับ
ตาลงเพื่ออธิษฐานให้เธอ
คืนกลับ
 
เพราะเธอไ
F#m 
ม่กลับ 
 
ไม่กลั
Em 
บมา
 
มันนานเกินไ

 
** รู้มั๊ย ใ
นช่วงเวลาที่โลกหยุด
A/C# 
..ดูดวงและดาวที่พาดผ่าน
Bm 
..พันปีหรือนานแสนนาน 
 
กับ
Am 
การรอคอย
 
จะได้เห็นมันอีกสั
กครั้ง 
 
มัน
F#m 
ก็ไม่สำ
Bm 
คัญ
 
เพราะสำหรับ
ฉัน 
 
ดาวทุกดวงได้ดับไ
 
ตั้งแต่เธอไม่กลับมา
 

INSTRU | D | G | D | G |

ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก 
 
ถ้าห
ากเธอมองขึ้นฟ้า
 
ธอจงโปรดรับรู้ไว้ว่า 
 
มี
คนนึงเอ่ยชื่อเธอ
 
กี่สิบ
Bm 
ร้อยพัน
ปี 
 
ก็รออยู่
E/G# 
เสมอ
 
ปรา
Bm 
รถนาเพียงเ
ธอ กลับมาเถอะ ไ
E/G# 
ด้มั๊ย

( *, ** )

INSTRU | Bm | A | E/G# | E/G# |

Bm 
Want you b
ack, want you b
E/G# 
ack
 
Want you come back to me
 
Bm 
Want you b
ack, want you come b
E/G# 
ack
 
Want you come back to me