กลับตัวกลับใจ – DAX ROCK RIDER (แด็กซ์)


Tune to Eb

 
อยากกลับ
Fmaj7 
ตัว 
 
กลับ
Em 
ใจ
 
อยาก
Dm7 
เป็นคนที่
Cmaj7 
ดีพอ
 
แต่จะ
Fmaj7 
ขอ 
 
ให้
Em7 
เธอจงรอได้ไ
Dm7 
หม

…เธอทำให้ฉันอยากเป็
Em7 
นคนที่ดีกว่
Am7 
านี้
Dm7 
…เธอทำให้ฉันมีความตั้งใ
จมากมาย
…เธอทำให้ฉัน 
 
อยากทำให้
Em7 
เธอไม่
Am7 
อาย
 
เวลาที่ใ
Dm7 
ครถาม 
 
ว่าเรานั้นเ
ป็นอะไร

…เคยได้แต่คิดปล่อยให้ชี
Em7 
วิตเส
Am7 
เพล
Dm7 
…เคยแต่ทุ่มเทเวลาให้
คนมากมาย
…ไม่เคยจะคิดอยากมีชี
Em7 
วิตเพื่อ
Am7 
ใคร
 
แต่ในวั
Dm7 
นนี้ 
 
จะมีไว้เ
พื่อเธอ

 
* อยากกลับ
Fmaj7 
ตัว 
 
กลับ
Em7 
ใจ
 
อยาก
Dm7 
เป็นคนที่ดี
Cmaj7 
พอ
 
แต่จ
Fmaj7 
ะขอ 
 
ให้
Em7 
เธอจงรอได้ไ
Dm7 
หม
 
รอฉัน
คนนี้

 
** อยากดี
พอให้สมที่
Em7 
เธอนั้น
 
โน้ม
Am7 
ตัวลงมาอยู่ข้
างฉัน
 
เพราะเ
ธอคือคนสำ
Em7 
คัญ
 
บอ
Dm7 
กเลยไม่ต้องเกรงใ

 
*** อยากดี
พอให้สมกับค
Em7 
วามรัก
 
ที่
Am7 
เธอให้มาเข้าใ
จไหม
 
ไม่มีอะไ
รที่มันมา
Em7 
กไป
 
กับ
Dm7 
คนที่เป็นหัวใ
จของฉันคนนี้ 

INSTRU | C | D |

…ที่ให้วันนี้อาจเป็นเพียง
Em7 
คำสัญ
Am7 
ญา
Dm7 
…แต่ว่าเวลาจะทำให้เ
ธอมั่นใจ
…ไม่เคยจะคิดอยากมีชี
Em7 
วิตเพื่อใ
Am7 
คร
 
แต่ในวั
Dm7 
นนี้ 
 
จะมีไว้เ
พื่อเธอ 

( *, **, *** )

INSTRU | F | Em7 | Am7 | Dm7 | G |

( *, **, *** )

OUTRO | C |