เติมฮัก เติมใจ – น้ำอ้อย สมใจรักษ์


Capo Fret 1 or Tune up to F

INTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

 
อกความคิดให้หยุดคิด 
 
 
Am 
บอกชีวิตให้หยุดฝัน
ในบางห้วง บางวัน นั้น.
.ยาก
 
อกตัวเองยังสุดฝืน 
 
 
Am 
บอกคนอื่นยิ่งเหนื่อยนัก
 
หั
วใจ..จึงบ่ไ
ด้พัก 
 
สั
กที

 
ก่อนที่
Dm 
ใจดวงนี้ 
 
จะหม
Em 
ดแรง
 
ก่อนที่ค
Am 
วามเข้มแข็ง จะโ
ดนย่ำ.
.ยี
 
ก่อนที่ฮักดี
Dm 
ๆ 
 
จะก
ลั่นกลายเป็น
น้ำตา

 
*  
Am 
มา..เ
มืองสุโ
ขทัย
 
เติมฮัก เติมแฮ
งใจ ให้มีชีวิต  
ชีวา
มา..จิบเ
ติมฮักกลบปั
Am 
ญหา
 
คนเมืองสุโขฯจ
Dm 
ะพา 
 
ท่องเมือ
งเก่า
 
ให้เหงาล
ะลาย..

INSTRU | C Am | F Em | F | G |
INSTRU | F | C | Dm | G |

 
ห้
ามความทุกข์บ่ให้มา
Am 
ห้ามปัญหาบ่ให้มี
 
ทุ
กคนในโลกใบนี้ เฮ็ด
บ่ได้
 
ห้
ามหัวใจหยุดคิดเรื่องเธอ
Am 
ไม่ได้เจอห้ามหวั่นไหว
 
คิ
ดได้แต่ทำ
บ่ได้ 
 
สั
กที..

 
ก่อนที่
Dm 
ใจดวงนี้ 
 
จะหม
Em 
ดแรง
 
ก่อนที่ควา
Am 
มเข้มแข็ง 
 
ะโดน
ย่ำยี
 
ก่อนที่ฮักดี
Dm 
ๆ 
 
จะก
ลั่นกลายเป็น
น้ำตา

( * )

Am 
จิบความสบา
Dm 
ยใจ สักห
น่อยแล้วค่อยไ
ปต่อ
Am 
นั่งจิบความสบา
Dm 
ยใจ สักห
น่อย 
 
แล้วค่อย.
..ลุยต่อ..

OUTRO | Dm | G | C |