นักแสวงหา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | G |

 
สียงรถไฟกับเสียงใจที่สั่นตามเ
Em 
สียง
คนเต็มคันเต็มตู้รถไฟรวมทั้ง
Em 
เขา
 
แสวงห
าหนทางอยากไป ไป ไป ให้ถึง
 
เผชิญโช
ผจญภัยตามท
างรถไฟไป
ส่ง

 
* เพราะยังเป็น
Em 
หนุ่ม
 
จะงอมืองอเท้า รอคอยทนไม่ไห
 
จึงต้อง
Em 
ไปเป็นหนุ่มนักแสวงหา
 
หาทางให้ได้
ดี
 
ในดวง
ตามีแต่ความหวัง
 
ทุกทุกคนต่างมีค
Em 
วามหวัง
 
จึงมีความห
วังเต็มคันรถไฟ 
 
หัวใจเบ่งบ
าน

 
** เมื่
อรถไฟเงียบเสียงจอดลงปลาย
Em 
ทาง
 
ชีวิ
ตเราข้างหน้าช่างเต็มด้วยค
Em 
วามหมาย
 
แสวง
หาหนทางอยากไป ไป ไปให้
Em 
ถึง
 
เผชิญโ
ชคผจญภัยตามท
างรถไฟไป
ส่ง
เอ้า เล็กบาวโซโล่ นี่แนะ

INSTRU | G | G | Em | Em | ( 2 Times )
INSTRU | C | G | Em | Em | C | D | G | G |

( * ) ( ** )

เอ้าเสือเล็ก คาราบาว ถอย

OUTRO | G | G | Em | Em | ( Fade Out )