หัวใจพรือโฉ้ – มาลีฮวนน่า


INTRO | A | F#m | E | F#m | ( 2 Times )

 
ไม่บ
อก 
 
เธอรู้หรือเ
F#m 
ปล่า
 
ถึงเรื่องร
าวที่ฉันนั้นแอบรักเ
F#m 
ธอ
 
เพียงพบครั้งแ
รก 
 
ตัวฉันแอบจ้องมองเ
ธอ
 
สวยจริง
F#m 
เว้อน้องนี้พี่รักกลมเ
ดี้ยน

 
* ไม่บ
อก 
 
เธอไม่รู้
F#m 
แน่
 
อยากเข้าไปแ
คร์ 
 
หัวใจพี่ก็ยังพรือ
F#m 
โฉ้
 
ก็แค่ผู้ช
าย 
 
อยู่โบ๊ระแถมยังอดโ
 
รักของ
พี่….รักนี้แค่รักห
F#m 
ย๊บหย๊บ

 
** อ
ยากมีใครสัก
คน 
 
ช่วยผ่อน
F#m 
คลาย
 
ความเหงาความเศร้าที่
ใจ
บนทางเดินกว้างไ
C#m 
กล
 
ยังไม่มีใ
คร 
 
หัวใจพี่ยังพรือ
F#m 
โฉ้

INSTRU | A | F#m | E | F#m | ( 2 Times )

( * ) ( ** )

OUTRO | A | F#m | E | F#m | ( 2 Times )