วันนี้เมื่อปีก่อน – Moderndog


INTRO | Fmaj7 | Cmaj7 | ( 4 Times )

 
เรื่องราวเหล่านั้น
Fmaj7 
   ที่แล้วมา
Cmaj7 
 
ใจฉันยังจดจำ
Fmaj7 
   ที่เคยค้างคา
Cmaj7 
 
ความจริงก็รู้
Fmaj7 
   ไม่อาจหวนคื
Em7 
นย้อนมา
 
แม้ว่า
Dm7 
จะอย่างไร

 
มาในวันนี้
Fmaj7 
   หยดน้ำตา
Cmaj7 
 
ค่อยๆ ลบเลือน
Fmaj7 
หาย 
 
ไปอย่างช้าๆ
Cmaj7 
 
ความจริงก็เห็น
Fmaj7 
   ทุกสิ่งที่เจ็
Em7 
บช้ำมา
 
ถึงครา
Dm7 
ก็จางหาย

 
* ในวันที่ลมยัง
Fmaj7 
พัด 
 
จาก(เมื่อ)(วัน)วาน
Cmaj7 
 
สิ่งที่ทร
Fmaj7 
มานจะนานเพียง(ใด
Cmaj7 
)(ไหน)
 
แค่ปล่อยให้กาลเว
Fmaj7 
ลาเยียวยา
 
จนฉัน
Em7 
เข้าใจ 
 
ว่าสิ่งใด
Dm7 
 
ผ่าน(มาแล้ว
)(เข้ามา) (ก็ไป) (สุดท้ายก็ไป)

INSTRU | Fmaj7 | Cmaj7 | ( 2 Times )

 
ในวันพรุ่งนี้
Fmaj7 
   ตื่นขึ้นมา
Cmaj7 
 
ยังมีดวงอา
Fmaj7 
ทิตย์อยู่ 
 
บนท้องฟ้า
Cmaj7 
 
ผ่านคืนเหน็บหนาว
Fmaj7 
   จนวัน 
 
ที่ส
Em7 
ดใสกว่า
 
แค่ลืมตา
Dm7 
ขึ้นอีกครั้ง

( * )

INSTRU | Fmaj7 | Cmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 |
INSTRU | Fmaj7 | Em7 | Dm7 | G |

( * ) ( * )

Fmaj7 
 
Cmaj7 
…สุดท้ายก็ต้องไป
Fmaj7 
 
Cmaj7 
…ดั่งลมที่พัดมา

OUTRO | Fmaj7 | Em7 | Dm7 | G |
INSTRU | Fmaj7 | Cmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 |